Eπιστροφή στην κορυφή

Συντήρηση Φ/Β Συστημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / SERVICE ACTIVUS

Kάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση αποδίδει χρήματα στον ιδιοκτήτη της για είκοσι χρόνια. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει η εγκατάσταση να παράγει απρόσκοπτα στο μέγιστο της λειτουργίας της, εφόσον κάθε ώρα που μένει ανενεργή χάνονται χρήματα. Ιδιαίτερα τη σημερινή περίοδο ο παραγωγός ενέργειας από Α.Π.Ε νιώθει όλο και περισσότερο την ανάγκη η επένδυσή του να λειτουργεί ομαλά και να αποδίδει τα αναμενόμενα. Μια τέτοια επένδυση συνδέεται άρρηκτα με δύο παραμέτρους, τη συντήρηση (ενεργητική και παθητική) αλλά και την υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης hotline που προσφέρουμε.

Επομένως, η συντήρηση των εγκαταστάσεων είναι μια απαραίτητη και μικρή επένδυση συγκρινόμενη με το κόστος εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Η Activus, ως ΕPC που έχει εδραιωθεί στον χώρο των φωτοβολταϊκών από το 2007, και έχοντας 20 ΜW συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σε στέγες και γη, γνωρίζει τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά στα έργα και επεμβαίνει έγκαιρα και έγκυρα για την επίλυσή τους.

Σκοπός μας είναι να προστατεύουμε τον επενδυτή/παραγωγό από πιθανές μελλοντικές δυσλειτουργίες της εγκατάστασης και κατ’ επέκταση από χρηματικές απώλειες. Ακριβώς για τον σκοπό αυτό, η Activus έχει σχεδιάσει και προσφέρει 2 βασικά προγράμματα συντήρησης ώστε να καλύψει τις ανάγκες των επενδυτών / παραγωγών.

Πρόγραμμα PV ACTION

Το πρόγραμμα συντήρησης PV ACTION περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες :

 • Εργασίες προληπτικής συντήρησης
 • Διαρκή τηλεπαρακολούθηση της εγκατάστασης, της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της απόδοσης του πάρκου σας
 • Άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών με εργασίες τεχνικής υποστήριξης

  Πρόγραμμα PV ACTION PLUS

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες του προγράμματος PV ACTION και επιπλέον προσφέρει:

 • Εξαμηνιαίο καθαρισμό όλου του εξοπλισμού
 • Θερμογράφηση εξοπλισμού με ειδική θερμοκάμερα (αφορά κυψέλες πλαισίων, συνδέσμους , junction boxes πλαισίων, inverters, ηλεκτρολογικοί πίνακες, Μ/Σ και άλλα)
 • Εξαμηνιαία λίπανση τυχόν κινούμενων μερών
 • Εξαμηνιαία αντισκωριακή προστασία
 • Εξαμηνιαία μυοκτονία και χλοοκοπή εφόσον κριθεί αναγκαίο

Επιλέγοντας τις ολοκληρωμένες λύσεις “Αctivus care services ” κάθε επενδυτής απολαμβάνει:

 • Μεγιστοποίηση των εσόδων από τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος
 • Αύξηση απόδοσης του συστήματος λόγω καθαρισμού της επιφάνειας των πλαισίων
 • Άμεση ανταπόκριση και τεχνική επέμβαση
 • Παρακολούθηση της μηνιαίας παραγωγής και σύγκριση με τη μέγιστη θεωρητική

  

Η Activus διαθέτει μια καινοτόμο εφαρμογή για τηλεπαρακολούθηση και λήψη σφαλμάτων μέσω δορυφορικής σύνδεσης (σε συνεργασία με την Forthnet). Το Φ/Β σας σύστημα συνδέεται με ένα μόνιμο σύστημα παρακολούθησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο απομακρυσμένος έλεγχός του 365 ημέρες τον χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, οποιαδήποτε δυσλειτουργία, καταγράφεται από έμπειρο προσωπικό της εταιρείας και αναφέρεται προκειμένου να γίνει άμεσα η αποκατάστασή της. Ουσιαστικά, η εφαρμογή “Activus care services” δρα συμπληρωματικά της φυσικής παρουσίας μας κατά την περιοδική συντήρηση και επιτρέπει μέσω δορυφορικού συστήματος την καθημερινή παρακολούθηση της εγκατάστασης.

Στο τέλος κάθε μήνα αλλά και κάθε εξαμήνου, η Αctivus αποστέλλει στον πελάτη αναλυτική αναφορά που περιλαμβάνει εκτός των άλλων σημαντικούς συντελεστές όπως: Availability Factor %, Performance Ratio %.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο (με τη βοήθεια των παραπάνω δεικτών) μπορούμε να παρακολουθούμε την πορεία του πάρκου σας με το πέρας των χρόνων και συνεπώς να σας προφυλάσσουμε από απώλειες ενέργειας και κατ’ επέκταση χρημάτων.

Επικοινωνήστε με το ΤΜΗΜΑ SERVICE της ACTIVUS και ζητείστε μία παρουσίαση των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια της επένδυσής σας.